ร่วมกระตุกต่อมความคิด

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
“เปลี่ยนสังคมไทยให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยน”

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
“นักเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศไทย
เป็น Digital Hype & Hope”

Image

นัฐพงษ์ จารวิจิต
“เจ้าของความคิดทางเดียวกันไปด้วยกัน”
อมฤต เจริญพันธ์
ผู้บุกเบิก Co Working Space คนแรกของไทย”
อภิราม สีตกะลิน
“Start Up ไฟแรงที่จะทำให้ทุกที่จอดรถได้”

Image


“ร่วมเปลี่ยนมุมมอง”
โดย ครูเงาะ และ UrboyTJ
ดำเนินรายการ โดย น้าเน็ก

Image

กำหนดการ “หาร 2 Talks”

16.00 น. – 17.00 น.

ลงทะเบียนและชมนิทรรศการรวมพลังหาร 2 “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

17.00 น. – 17.05 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

17.05 น. – 17.15 น.

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
กล่าวถึงที่มา “แนวคิด ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

17.15 น. – 17.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
พูดถึง “การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ Digital Hype & Hope”

17.30 น. – 18.15 น.

พิธีกรร่วมทอล์คโชว์กับเหล่า Start Up : Sharing Economy เทรนด์ใหม่
จะเปลี่ยนแปลงโลกและกระตุกต่อมความคิดสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน โดย

  • คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต เจ้าของความคิดทางเดียวกันไปด้วยกัน
    ผู้พัฒนา Application “Liluna” บริการ Car Pooling

  • คุณอมฤต เจริญพันธ์ ผู้บุกเบิก Co working Space คนแรกของไทย
    กรรมการผู้จัดการ HUBBA Thailand

  • คุณอภิราม สีตกะลิน Start Up ไฟแรงที่จะทำให้ทุกที่จอดรถได้
    กรรมการผู้จัดการ Park2Go

18.15 น. – 18.35 น.

โชว์พิเศษแร็พหาร 2 โดย UrboyTJ

18.35 น. – 19.20 น.

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ)
ชวนสร้างวัฒนธรรม “ลดใช้พลังงาน ด้วยการใช้ร่วมกัน”

19.20 น. – 19.30 น.

จับรางวัลและประกาศรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมในเพจ “รวมพลังหาร 2”

19.30 น.

ปิดงาน